ΜΥΩΠΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Προγραμμάτισε ραντεβού για διόρθωση της μυωπίας με laser.

Διόρθωση Μυωπίας με LASER για τις Στρατιωτικές Σχολές και τα Σώματα Ασφαλείας

Οι Στρατιωτικές Σχολές και τα Σώματα ασφαλείας θέτουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την όραση των υποψηφίων προς εισαγωγή. Για κάποιες από αυτές, μια διαθλαστική ανωμαλία, όπως μυωπία, αποτελεί κριτήριο απόρριψης, ακόμη κι αν ο υποψήφιος πληροί όλα τα υπόλοιπα κριτήρια εισαγωγής του σε αυτές τις σχολές.
Ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε εργασίας, πόστου και ευθύνης σε Στρατό, Αεροπορία, Ναυτικό, Λιμενικό, Αστυνομία, κλπ, κάθε Στρατιωτική Σχολή θέτει τα δικά της κριτήρια για την ικανότητα των στελεχών που θα εκπαιδεύσει. Σε κάποιες γίνονται δεκτοί υποψήφιοι που έχουν οπτική οξύτητα 10/10 ακόμη και με γυαλιά ή φακούς επαφής.

Όμως σε κάποιες άλλες είναι αναγκαία η οπτική οξύτητα να επιτυγχάνεται χωρίς βοηθητικά μέσα (γυαλιά, φακούς επαφής).

Βέβαια, στις περισσότερες σχολές ο υποψήφιος γίνεται δεκτός αν έχει κάνει διόρθωση με laser της μυωπίας του ή άλλου διαθλαστικού προβλήματος όρασης. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, σε ειδικές σχολές το μελλοντικό στέλεχος γίνεται δεκτό αν η διόρθωση της μυωπίας του με laser έχει γίνει με συγκεκριμένη ιατρική μεθοδολογία.

Εξαίρεση αποτελεί η Σχολή Ικάρων (Ιπτάμενοι) που έχει πάρα πολύ αυστηρά κριτήρια οράσεως και δεν επιτρέπεται ούτε η διόρθωση με διαθλαστική επέμβαση laser.
 

Ακόμη κι αν υποψήφιος επιτυγχάνει οπτική οξύτητα 10/10 με γυαλιά ή φακούς επαφής, αν έχει μυωπία υψηλών βαθμών (διαφορετικά κριτήρια ανά σχολή), ο υποψήφιος αποκλείεται. Και σε αυτές τις περιπτώσεις (πλην Ιπταμένων Ικάρων) η λύση δίνεται με διόρθωση με laser.